ประกาศรับสมัครงาน

1. ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายผลิต (Garment )
    จำนวน : 1 อัตรา

2.ตำแหน่งธุรการทั่วไป
   จำนวน : 1 อัตรา

3.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดซื้อ
   จำนวน : 1 อัตรา

4.พนักงานเย็บ
   จำนวน : 5 อัตรา

5.เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์
   จำนวน : 1 อัตรา

ติดต่อที่ฝ่ายบุคคล
บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
9/70, 9/88 หมู่ที่ 3 ตำบลอ้อมใหญ่
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

Email: info@maketowin.com  
Tel: 034-100-368
หรือกรอกแบบฟอร์มสมัครงาน

แบบฟอร์มรับสมัครงาน

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input