กิจกรรมอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562

26 ก.พ. 2562 – บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เดโก้ กรีน เอนเนอร์จี จำกัด ร่วมกับเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จัดกิจกรรมฝึกอบรมพนักงานประจำปีเพื่อให้มีทักษะและประสบการณ์การดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “อบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562” ณ บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยได้มีการแนะนำและสาธิตวิธีใช้ถังดับเพลิงรวมทั้งอุปกรณ์ที่จำเป็น วิธีรับมือ วิธีการเอาชีวิตรอดและวิธีเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ผ่านการบรรยายจากเจ้าหน้าที่วิทยากร ทั้งนี้ได้มีการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟโดยการจำลองสถานการณ์จริง ซึ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Ev 01
Ev 02
Ev 03
Ev 04
Ev 05
Ev 06
Ev 07
Ev 08
Ev 09
Ev 10
Ev 11
Ev 12
Ev 13
Ev 15
Ev 16
Ev 17
Ev 18
Ev 19
Ev 21
Ev 22
Ev 23
Ev 24
Ev 25
Ev 26
Ev 27
Ev 28
Ev 29
Ev 30
Ev 31
Ev 32